UITTOMIESKÄMPPÄ

Järviseudun läpi virtaava Ähtävänjoki on ollut vuosisatojen ajan seutukunnan asukkaille merkittävä yhteys merelle. Jokea pitkin on uitettu puutavaraa ja viety tervaa rannikolle, joten joki muodostaa historiallisesti merkittävän kokonaisuuden.

Uittomieskämppä kunnioittaa valtakunnan ja Ähtävänjoen uittomiesten vaativaa ja raskasta puiden uittotyötä sekä uittoperinnettä.

Evijärvi-Seura Ry hallinnoi uittomieskämpän rakentamisen mahdollistanutta investointihanketta, jota on rahoittanut Leader Aisapari.
Seuran aktiivit ovat käyttäneet hankkeen toteuttamiseen lukemattomia talkootunteja. Arvokas kotiseututyö ja uittomiesperinteen vaaliminen jatkuvat tulevaisuudessakin.

 

logokoosteWEB

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑